Referendum

Na de EU top komt de vraag naar boven: hoe denkt het volk over het een en ander. Zijn wij als bevolking het eens met wat er bereikt is en zo niet wat dan moeten onze leiders dan bakzijl halen?
Mijn inziens mag een referendum nooit bindend zijn, want dan zou het volk haar wil kunnen doorzetten en dat gaat te ver.
Waarom gaat dit te ver?
Het volk kan nooit de verantwoording op zich nemen het is namelijk een anonieme grootheid en zouden we het volk zijn of haar gang laten gaan dan komen we in volledige willekeur terecht.
Wat is dan de waarde van een referendum?
De waarde van een referendum is er achter te komen wat er onder het volk leeft. Maar en dat schijnen we vergeten te zijn, dat kan ook op andere manieren.
Ga je als bewindsman dan toch tegen de wil van het volk in en ga je een andere weg in dan neemt het verantwoordelijkheidsbesef toe en dit kan leiden tot een in zedelijke zin betere beleidsbeslissing.

Ministers hebben een eigen verantwoordelijkheid en dit houdt in dat ze zelfs beslissingen kunnen nemen tegen de lijn van hun politieke achterban in. Dit gegeven schijnt na de kleuterklas politiek van Wim Kok geheel en al verloren gegaan te zijn en dat maakt het politieke handelen ook zo inflexibel. Als minister sta je voor je eigen beleid en als er teveel weerstand optreedt tegen dit beleid dan kun je altijd opstappen. Ook dit laatste schijnt niet meer van toepassing en dat maakt het geheel ongeloofwaardig. We houden ons aan het regeerakkoord.... de tweede kamer is gedegradeerd tot waakhond van het regeerakkoord en ze zijn niet meer meedenkers en werkers aan het beste beleid.

Beleid kun je niet van te voren vastleggen. Het kan wel maar dan krijg je een soort Procrustes systeem. Beleid ontstaat al gaande weg.

Dezelfde illusie treffen we aan bij een gegeven als economie. Alles draait tegenwoordig om de economie en waar hebben we het dan over?
Je doet iets en dan bepaal je achteraf dat je het anders (beter) had kunnen doen. Met andere woorden economie is mosterd na de maaltijd. Het doen gaat aan het denken vooraf. Het doen heeft met de toekomst te maken en denken met het verleden. Vaak gaat men ervan uit dat het denken met de toekomst te maken heeft maar dit is een misvatting.


Jan Sterenborg


Het volk heeft altijd al inzicht gegeven in haar gevoel voor kwaliteit
"laat Barrabas vrij!"